Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Cenas norādītas, iekļaujot PVN (vai citus nodokļus un nodevas, ja tādi attiecīgajai precei piemērojami).

Tā kā pārtikas precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

Pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu 5 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci vai tiešo piegādi norādītajā datumā. Preču piegāde tiek veikta ar Omniva vai Smartpost pakomātu starpniecību vai izvēlētajā piegādes dienā (kas iepriekš tiek piedāvāta izvēlēties un tiek dēvēta par sulu tūri). Ja Pircējam šie piegādes veidi nav pieejami, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju pirms pasūtījuma veikšanas, lai vienotos par citu piegādes veidu.

Pārdevējs informē Pircēju, ja šo termiņu svarīgu apstākļu dēļ nav iespējams ievērot (piemēram, nav pieejama pasūtītā prece), un saskaņo ar Pircēju citu piegādes termiņu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties (iepērkoties Pircējs norādījis kļūdainu kontaktinformāciju, Pircējs neatbild uz Pārdevēja zvaniem vai e-pastiem u.tml.), pasūtījums tiek izpildīts, tikko tas kļūst iespējams. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja (piemēram, pakomātu dienesta), vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.


Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju arī visos neskaidrību gadījumos, ja tādi radušies saistībā ar Pircēja pasūtījumu. Ja ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pārdevējs izpilda pasūtījumu atbilstoši saprastajam vai vistuvāk iespējamajam. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto pasūtījumu, viņš drīkst izmantot likumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības.

Pircējs apņemas pieņemt preces (savlaicīgi, piegādātāja norādītajā termiņā izņemt no pakomāta). Ja Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja ar Pircēju neizdodas sazināties vai Pircējs joprojām neizņem preces, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, un preču piegādes maksu, kā arī piegādātāja noteikto maksu par preču atpakaļatgriešanu, ja tāda ir tikusi piemērota.

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem: realitātē oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, izmēri, un/vai jebkādas citas vizuālās īpašības var izskatīties atšķirīgi nekā ekrānā.

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Atgriešanas noteikumi

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli elektroniski uz: [email protected].  Atteikuma vēstulei jāsatur sekojoša informācija:
  • Pircēja vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs
  • bankas konta numurs, no kura maksāts par preci
  • pilns preces nosaukums
  • veiktā pasūtījuma numurs un datums
  • datums, kad saņemta prece (prece nonākusi Pircēja valdījumā)

Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam, tai jābūt nelietotai un nebojātā oriģinālajā iepakojumā. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pārdevējs pārskaita preces vērtību atpakaļ uz Pircēja kontu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 14  (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad saņēmis Pircēja atgriezto preci.

Ja Pircējs vēlas atkāpties no pirkuma līguma, pirms prece viņam piegādāta, Pircējs pēc iespējas ātrāk informē par to Pārdevēju, sazinoties telefoniski +371 28254695 vai elektroniski: [email protected]. Ja prece Pircēja ziņas saņemšanas brīdī jau būs nodota piegādātājam, Pircējs varēs izmantot 14 dienu atteikuma tiesības (no preces saņemšanas brīža), veicot iepriekš minēto atteikuma procedūru. Ja Pircējs neizmantos atteikuma tiesības un neveiks procedūrā noteiktās darbības 14 dienu termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir pieņēmis pasūtījumu un ir apmierināts ar to.

Ja Pircējam piegādātas nepareizās vai bojātas preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, jāinformē Pārdevēju telefoniski vai elektroniski. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja atgriezto preci. Pretenzijas, kas izteiktas vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, tiek risinātas pārrunu ceļā, taču Pārdevējam nav pienākuma tās mainīt vai atmaksāt Pircējam par precēm saņemto naudu.

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības no preces, kura neatbilst līguma nosacījumiem un tai raksturīgajām vai sagaidāmajām īpašībām un kvalitātes prasībām (piemēram, precei konstatēts ražošanas brāķis).

Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību pretenzijai.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma
  • tās ir lietotas vairāk kā nepieciešams preces piemērotības pārbaudei (līdzīgi kā tas būtu iespējams parastā veikalā)
  • Produkta iepakojums ir atvērts, pēc kura iestājas izlietošanas rekomendācijas ja, nav konstatējams brāķis vai produkta bojājuma pazīmes.
  • nokavēts atteikuma tiesību termiņš

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, to izmēģinot vai lietojot, neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts (tostarp - ja Pircējs sūtījis preci Pārdevējam, to papildus neiepakojot izturīgā transportēšanas iepakojumā). Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem, kuri radušies Pircēja rīcības vai bezdarbības dēļ.

Iepazīties ar visām Pircēja un Pārdevēja tiesībām un pienākumiem atteikuma gadījumā variet Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru Kabineta Noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar ES un LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, un ka Pārdevējs var ar Pircēju sazināties telefoniski, elektroniski un rakstiski, ciktāl tas nepieciešams Pircēja pasūtījuma izpildei.  Visu informāciju Pārdevējs nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai uz viņa norādīto tālruņa numuru.

Pārdevējs apliecina, ka Pircēja dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai noteiktajiem mērķiem, saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un padomes Regulā nr.2016/679 par par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Sīkāk iepazīties ar šīs vietnes datu politiku variet sadaļā Privātuma politika.

Noslēguma noteikumi

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus un Privātuma politiku.

Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas likumdošanas normas.

Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.